סדנא לעבודות עור לימוד יעוץ והדרכה בבית המלאכה שלנו בבית המלאכה שלנו יצרנו מתחם עם כניסה נפרדת רק ללימוד בעבודה בעור שולחן עבודה כלים ועורות לימוד בקבוצות קטנות וגם לימוד פרטני ללומדים ולאלה שיש ידע ניסיון ורצון אפשר לפי שעה שימוש במתחם ליצור כל מוצר בעור המחיר הוא על שעת שימוש בסדנא ללא לימוד


50